TERMENI ȘI CONDIȚII

1. ACCEPTARE ȘI DEFINIȚII

Accesarea și desfășurarea oricărei operațiuni în magazinul online Nikki se consideră acceptare tacită a termenilor și condițiilor expuse mai jos, utilizatorii consimțind tacit să respecte atât Termenii şi condițiile prezentate în continuare cât și legislația aplicabilă.

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii prin intermediul magazinului online Nikki către cumpărător și pot fi modificate oricând, fără nici un fel de notificare, prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii.

Termenii și condițiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, completându-se de drept cu prevederilor legislației în vigoare.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

VÂNZATOR/MAGAZINUL ONLINE Nikki : societatea comercială sau persoana fizică cu datele de identificare disponibile in secțiunea “Contact” din magazinul online Nikki.

UTILIZATOR : persoana care accesează magazinul online Nikki, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat tacit termenii si condițiile de utilizare ale acestuia.

CUMPĂRĂTOR/CLIENT : persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate juridică ce inițiază și finalizează o Comanda.

UTILIZARE ABUZIVĂ : utilizarea magazinului online Nikki într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii.

COMANDA : reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării magazinului online Nikki de către un client, ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile, produsele sau serviciile și cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri, produse sau servicii și să facă plata acestora.

CONTRACT : o comandă confirmată de către vânzător, prin care vânzătorul este de acord sa livreze cumpărătorului bunuri, produse sau servicii, iar cumpărătorul este de acord efectueze plata acestora.

BUNURI, PRODUSE SI SERVICII : orice bun, produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului.

SPECIFICATII : toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA : toate drepturile imateriale cum ar fi, de pildă -  know-how, drepturi de autor și asimilate acestora, drepturi de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice în magazinul online Nikki, sunteți de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care noi ne derulăm operațiunile.

Comanda va fi compusa din următoarele documente:

a. Formularul electronic (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) sau Comandă telefonică (în intervalul orar 09:00-18:00 de luni până vineri – cu excepția zilelor de sărbătoare legală sau declarate libere prin lege) și condițiile sale specifice;

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni și condiții

3. VALABILIATE

Contractul intră în vigoare la confirmarea comenzii de către magazinul online Nikki, fără a necesita o confirmare de primire din partea dvs. Vom confirma comanda telefonic sau electronic (e-mail) în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea ei. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

4. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Magazinul online Nikki va livra bunurile și serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile dvs., astfel cum apar în comandă;

Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Avem libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoiți să aducem justificări pentru aceasta.

În situația utilizării abuzive a magazinului online Nikki, ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul clientului ale cărui acțiuni pot fi calificate drept utilizare abuzivă.

5. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie produsul, produsele sau serviciile cu privire la care cumpărătorul și-a exprimat opțiunea de cumpărare, prin generarea unei comenzi electronice sau telefonice în magazinul online Nikki, confirmată de către noi. Produsul/produsele are/au caracteristicile menționate în magazinul online Nikki.

Imaginile produselor au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi ca aspect în orice mod datorită schimbării sau modificării acestora de către producător, fără vreo notificare prealabilă. Vă asigurăm că depunem eforturi în vederea menținerii corectitudinii informațiilor expuse pe site.

Informațiile prezentate în magazinul online Nikki, au caracter informativ și pot fi modificate de noi, fără o notificare prealabilă. De asemenea, descrierile produselor pot fi incomplete însă vă asigurăm că facem eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

De asemenea, unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe site pot fi modificate fără preaviz sau pot conține erori de operare.

Promoțiile/ofertele prezente în magazinul online Nikki sunt valabile în limita stocului disponibil.

6. PREȚUL, MODALITATEA DE PLATĂ, FACTURARE

Prețul produsului/produselor sau serviciilor este acela menționat în magazinul online Nikki. Prețul poate fi modificat de noi, în orice moment, fără preaviz, înainte de finalizarea Comenzii.

În situația in care, din eroare, prețul afișat nu este cel real, ne obligăm să vă informăm cu privire la corectitudinea prețului, înainte de finalizarea comenzii.

Prețul nu conține taxele și tarifele de livrare.

Prețul si modalitatea de plata sunt specificate in Formularul electronic.

Pentru produsele sau serviciile ce urmează a fi livrate, vă emitem o factură, dvs. fiind obligați să furnizați toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislației în vigoare.

Plata se efectuează în numerar și se face în lei, integral, la livrare în sistem ramburs sau prin transfer bancar înainte de livrarea produselor. În cazul transferului bancar plata se va face numai după confirmarea disponibilității produselor de către magazinul online Nikki.

Cu excepția unei înțelegeri diferite intre părți, livrarea produselor sau serviciilor se realizează exclusiv prin intermediul unei societăți de curierat.

Plata produsului se va face la predarea coletului către dvs., direct către firma de curierat pe baza de chitanța descărcătoare.

Vă atenționăm că, în cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea documentelor de livrare, ci doar ulterior semnării documentelor de livrare și achitării  contravalorii acestora.Pentru livrări speciale care furnizează și serviciul de deschidere în prealabil a coletelor, veți fi anunțați de către noi.

Proprietatea asupra produselor și serviciilor vă fi transferată către dvs. la momentul efectuării plății.

7. LIVRAREA PRODUSELOR și TERMENELE DE LIVRARE

Vom livra produsele în cadrul termenelor menționate pe site, pe factură sau telefonic pentru produsul comandat.

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare sau nu putem executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, ne obligam să vă anunțăm cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării, înainte de finalizarea comenzii.

În situația în care produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul dvs., vă putem livra un produs similar având  aceleași caracteristici.

Daca ați furnizat informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, putem refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a contractului sau putem stabili un nou termen de onorare a comenzii, după furnizarea de către dvs. a tuturor informațiilor corecte necesare facturării sau livrării.

8. GARANȚII

Toate produsele comercializate prin magazinul online Nikki beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

9. RISCURI și RESPONSABILITĂȚI

Ne obligăm să expediem bunurile sau produsele comandate de clienți în sistem door-to-door către aceștia și să asigurăm un termen cat mai rapid de livrare. În condiții excepționale (meteorologice, starea drumurilor, accidente etc), vă vom informa despre întârzierea survenită și vă vom furniza un termen estimativ de livrare.

De asemenea, ne obligăm să asigurăm ambalarea corespunzătoare a bunurilor sau produselor vândute prin magazinul online Nikki și transmiterea documentelor însoțitoare.

În afară de cazul în care este agreat diferit, ne descărcăm de riscurile si responsabilitățile asociate cu bunurile sau produsele vândute prin magazinul online Nikki, în momentul predării acestora către societatea de curierat care asigura livrarea. Ca atare nu suntem responsabili pentru daune rezultate din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și, în special, pentru pierderea produselor.

Magazinul online Nikki nu poate fi făcut răspunzător pentru nici o pierdere în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea acestor termeni și condiții precum și a celorlalte instrucțiuni care însoțesc produsele (cum ar fi, de exemplu, certificatul de garanție și instrucțiunile de utilizare). De asemenea, magazinul online Nikki nu poate fi tras la răspundere pentru nicio daună provocată de utilizarea necorespunzătoare, incorectă și/sau nerezonabilă a produsului.

De asemenea, nu răspundem pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

10. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Magazinul online Nikki poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vom fi întotdeauna responsabili față de client pentru toate obligațiile contractuale.

11. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Vânzătorul este unic proprietar al tuturor drepturilor referitoare la magazinul online Nikki și conținutul acestuia. Toate materialele integrate în magazinul online Nikki, numele magazinului, forma sa grafică, logo-urile, denumirile produselor sunt și vor rămane proprietatea intelectuala a Vânzătorului.

Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale magazinului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală, astfel cum este definit la punctul 1 din acest document și descris în prezenta secțiune și nu va dezvălui unei terțe persoane, respectiv nu va face publice nici una din informațiile primite de la vânzător.

12. FORȚA MAJORA

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră.

13. LEGEA APLICABILA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la domiciliul/sediul Vânzătorului.

14. PREVEDERI FINALE

Dacă ună sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții sunt în conflict cu oricare cerință legală aplicabilă, aceste prevederi nu vor fi aplicate și părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale.

Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți si nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnată de ambele părți.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Magazinul online Nikki este proprietatea societății/persoanei fizice menționate în secțiunea “Contact” din magazinul online Nikki.

Respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienților sau utilizatorilor către terți (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializăm, să nu le oferim gratuit, să nu ne angajăm în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai magazinului online Nikki. Datele personale ale clienților și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse (ex. efectuarea comenzii, gestionarea magazinului), pentru informări comerciale cu privire la serviciile oferite căt și în scopuri statistice.

Nota de informare privind protecția datelor personale:

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor magazinului online Nikki, utilizatorii și clienții noștri își dau acordul în mod expres și neechivoc pentru orice prelucrare a oricărei date cu caracter personal furnizate, prelucrare circumscrisă scopului declarat mai sus.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor magazinului online Nikki, utilizatorii și clienții noștri sunt informați:

  • asupra identității operatorului de date cu caracter personal
  • asupra scopului în care se face prelucrarea. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de utilizatori, de a asigura buna administrare a magazinului online Nikki, de a întocmi statistici, de a comunica aspecte promoționale și informații despre produse și servicii noi lansate.
  • asupra categoriilor de date prelucrate. Categoriile de date prelucrate sunt numele și prenumele, telefonul, adresa de domiciliu sau reședință, adresa de email, date bancare, date de geolocație și date de trafic și adrese de IP. De asemenea, pe lângă aceste categorii de date menționate anterior, dacă situația o impune, prelucrăm și codul numeric personal.
  • asupra împrejurării că destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate este operatorul de date cu caracter personal cât și parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, furnizori de servicii si bunuri.
  • asupra împrejurării furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite de noi. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal solicitate de noi atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile sau produsele noastre.
  • asupra drepturilor de care utilizatorii și clienții noștri beneficiază în temeiul Legii nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziție, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Exercitarea acestor drepturi se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisă datată și semnată, expediată prin poștă cu confirmare de primire pe adresa menționată în secțiunea “Contact” din magazinul online Nikki.

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor utilizatorilor și clienților noștri, înregistrarea și autentificarea se fac pe baza de parola. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate.

Orice modificare a regulilor de confidențialitate va fi publicată la adresa web https://nikki.ro/index.php?id_cms=3&controller=cms&id_lang=2

 

POLITICA DE RETURNARE

ACCEPTARE / RETURNAREA PRODUSELOR

Ne dorim să fiți mulțumiți de bunurile sau produsele comandate prin magazinul online Nikki, însă, dacă veți dori returnarea lor, va trebui să urmați procedura descrisa în aceasta secțiune.

Acceptarea se consideră făcută atunci când bunurile sau produsele vândute prin magazinul online Nikki sunt cele comandate, sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în comandă și nu prezintă deficiențe de calitate.

Din punct de vedere legal, potrivit art. 7 pct. 1 din Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora precum și art. 4 lit b din O.G. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Vă rugăm să faceți cererea de retur în scris, pe adresa de nikki.suport@gmail.com sau pe adresa poștală arătată în pagina de contact a magazinului online Nikki, menționând obligatoriu numărul și data comenzii. Nu vom lua în considerare cererile de retur telefonice sau sosite pe alte căi.

Produsele se vor returna în ambalajul original, fără semne de uzură sau murdărie. Produsele trebuie să fie însoțite de accesoriile complete (dacă este cazul), de consumabilele originale sigilate (dacă este cazul) și de toate documentele aferente achiziției. În cazul in care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, factura de achiziție lipsă, ne rezervam dreptul de a nu accepta returul.

Aveți dreptul de a opta pentru returnarea contravalorii produselor sau achiziționarea altor produse. Cheltuielile aferente returnării produselor sau serviciilor sunt în sarcina dvs. Coletele expediate cu plata ramburs vor fi refuzate fără nici un fel de notificare.

După recepționarea coletului supus returului și constatarea îndeplinirii condițiilor de returnare, ne obligăm să vă înapoiem contravaloarea comenzii in cel mult 30 de zile de la data primirii returului. 

Următoarele categorii de produse nu se pot returna:

a)  Produsele executate după specificațiile consumatorului;

b)  Produsele distinct personalizate;

c)  Produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori  deteriora rapid;

d)  Produsele de uz personal.

Vom refuza orice retur care nu respecta condițiile de mai sus.

Vă rugăm să ne notificați deficientele de calitate, primirea unui alt produs decât cel comandat sau împrejurarea că produsul nu este conform cu caracteristicile tehnice menționate în comandă, în forma arătată mai sus. Reclamațiile întemeiate vor fi rezolvate prin înlocuire, remediere sau restituirea contravalorii, după caz. Opțiunea între aceste posibilități aparține în exclusivitate magazinului online Nikki si nu trebuie motivată. În acest caz, cheltuielile legate de înlocuirea produselor defecte, de remedierea sau de restituirea contravalorii acestora vor fi suportate de către noi.

Consumatorul nemulțumit de modul de rezolvare a reclamației sale poate sa se adreseze Oficiului pentru Protecția Consumatorilor sau, după caz, instanțelor judecătorești competente, de la domiciliul/sediul Vânzătorului.